SENĆOŦEN Word List
Sea mammals

227. seal ÁSW̱ ʔésxʷ
227.1. fur seal ȾÍE t̕ᶿáyə
228. sea lion EŚÁS;
SDÍE
ʔəšés;
st̕áyə
229. whale ḰENES qʷə́nəs
230. killer whale KELȽOLEMEĆEN q̕əlɬáləməčən
231. porpoise QONED k̕ʷánət̕
232. dolphin QENQENED k̕ʷə́nk̕ʷənət̕
.