SENĆOŦEN Word List
Food

862. food S¸IȽEN sʔíɬən
862.1. breakfast W̱ȻEĆIL¸ḴEN xʷkʷəčíl̕qən
862.2. lunch TEW̱KILETḴEN təxʷq̕ílətqən
862.3. evening meal W̱TÁṈENḴEN xʷtéŋənqən
862.4. leftovers SKEL¸IN;
HÍṈEN
sq̕əl̕ín;
háyŋən
862.5. potluck dinner POȽEĆ páɬəč
863. meat SȽIḰ sɬíqʷ
864. bread SEPLIL səplíl
864.1. flour PE₭EṈ SEPLIL pə́q̕ʷəŋ səplíl
865. oil SNOSÁM¸EN snasém̕ən
866. fat, grease SNOS snás
866.1. tallow ONEU¸ ʔánəw̕
866.2. butter PETE;
SNESÁLṈEW̱
pə́tə;
snəsélŋəxʷ
866.3. eulachon or seal oil ṮIN¸E ƛ̕ín̕ə
867. provisions for trip, box lunch SÁ¸WEN séʔwən
868. barbecued salmon S₭ELEṈ SĆÁÁNEW̱ sq̕ʷə́ləŋ sčéenəxʷ
868.1. raw fish LA₭EṈ léq̕ʷəŋ
869. smoked salmon SPÁQ SĆÁÁNEW̱ spék̕ʷ sčéenəxʷ
869.1. smoked salmon soup ŚMEW̱ÁLŚ šməxʷelš (?)
869.2. soup SȽOB sɬáp̕
869.3. juice (fruit, clam) ḴÁ¸MEN qéʔmən
870. sliced salmon QIȾET TŦE SĆÁÁNEW̱ k̕ʷít̕ᶿət tθə sčéenəxʷ
871. prepared salmon eggs ŚÁMET TŦE ḴELEX šémət tθə qə́ləx̣
872. salmon stew SȽOB SĆÁÁNEW̱ sɬáp̕ sčéenəxʷ
873. roast potatoes SḴÁUŦ sqéwθ
873.1. roast porpoise SJENES sč̕ənəs
874. tobacco SMÁNEŚ sménəš
874.1. chewing gum SMONEĆ smánəč
874.2. candy CÁNTI kénti
874.3. jam, jelly ĆÁÁM čéem
874.4. sugar ŚUȻE šúkʷə
874.5. beer PÍE páyə
874.6. liquor LEM lə́m
874.7. pop SEULEWOLE səwləwálə
874.8. pop bottles ŚSELEULEWOLEHÁLE šsələwləwaləhélə
.